Welkom bij
de Groene Stad Challenge!

Zo’n honderdvijfentwintig gemeenten en zes provincies hebben zich aangesloten bij de Groene Stad Challenge. Dat betekent dat ze een analyse ontvangen over de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. Daarmee kunnen ze zien hoe ze ervoor staan ten opzichte van andere gemeenten en wat ze kunnen doen om effectief te vergroenen. Voor gemeenten die hun beste beentje voor zetten op het gebied van vergroenen is er eeuwige roem én een leuke prijs!

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt of wijk is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? Waar ligt onnodige verharding en ontbreekt het aan beplanting?

De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen elke gemeente van Nederland.

Door mee te doen aan deze challenge wordt het duidelijk waar het al goed gaat in uw gemeente en waar de vergroeningspotenties aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgt u een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van uw gemeente.

Zilveren gemeente Delft geeft het goede voorbeeld!

Gemeente Delft is een van de gemeenten die werkt maakt van vergroening. In deze video reageert wethouder Stephan Brandligt op het nieuws dat Delft in 2021 de op één na groenste stad van Nederland was. 

Dit zijn de kampioenen vergroenen!


Top 3 meest vergroende steden
1. Hoofddorp
2. Amstelveen
3. Haarlem


Top 3 meest vergroende dorpen
1. Nijeveen
2. Badhoevedorp
3. Oude Wetering


Top 3 meest vergroende provincies
1. Noord-Holland
2. Utrecht
3. Gelderland
3de editie

Op welke vragen geeft de Groene Stad Challenge antwoord?

Deze gemeenten doen mee aan de Groene Stad Challenge. Doe ook mee!

Groene Stad Challenge voorbeeldrapportage
Voorbeeld van een pagina uit de nulmeting van de gemeente Breda. Klik op de afbeelding om naar hugsi.green te gaan

Deze gemeenten deden mee aan de Groene Stad Challenge 2021!

Mag het nog wat groener?

De Groene Stad Challenge laat  binnen uw gemeente zien waar het goed gaat en waar nog ruimte bestaat voor verbetering. Van grijs naar groen. Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden? Waar is ruimte voor bomen? In welke wijk ligt de meeste zinloze verharding? Waar kunnen  parkeerplaatsen vergroenen? Op basis van die inzichten kunnen onderbouwde beleidskeuzes en ambities worden gemaakt. Een jaar later komen we terug om te kijken hoe de vergroening vordert.

 

Groen levert een belangrijke bijdrage aan veel van onze hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, het draagt bij aan de fysieke (verkoeling, afvangen fijnstof, geluidsreductie) en mentale gezondheid (o.a. stressreductie). Groen biedt ook letterlijk ruimte voor ontspanning en beweging. Veel, goed verbonden en afwisselend groen is dan weer een belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in de stad. Ook wordt groen gezien als een oplossing voor veel negatieve effecten van het veranderend klimaat (hittestress, wateroverlast en droogte). Tenslotte dragen bomen concreet bij aan het binden van CO².

In het kader van deze challenge maken wij voor u inzichtelijk waar ruimte is voor meer groen. Op basis van de data krijgt u concreet handelingsperspectief om te vergroenen. Vragen waar u tevens antwoord op krijgt:

  • Waar, hoeveel en welke categorie (1e, 2e of 3e) bomen kan ik toevoegen in mijn stad of dorp?
  • Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden in mijn stad of dorp?
  • Hoeveel zinloze verharding ligt er in mijn stad of dorp en in welke buurten is de potentie tot vergroening het grootst?
  • Waar zijn kansrijke plekken om andere vormen van vegetatie toe te voegen?
  • Welke parkeerplaatsen kan ik vergroenen?
  • Waar kan ik groene verblijfsplekken toevoegen in mijn stad of dorp?


Voor een uitgebreide toelichting over de vergroeningspotenties klik hier

Zo werkt het!

1

Gemeenten die zich willen aansluiten kunnen zich aanmelden via het formulier. Met veel ervaring op het gebied van data, groen en kaartmateriaal hebben we alle expertise in huis om betrouwbare inzichten te leveren.

3

Deelnemende gemeenten worden gratis lid van de Communities of Practice die de Koninklijke Vereniging Stadswerk en Stichting Steenbreek faciliteren rond het thema vergroening van stad en dorp. Bij deze bijeenkomsten staan kennis- en informatieuitwisseling centraal.

Doe ook mee!

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten voor gemeenten om meer inzicht te krijgen in de staat van het groen binnen de bebouwde omgeving. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!

Lodewijk Hoekstra

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

“In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners".

De uitdagers

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 22.000 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied.

De Husqvarna Group is een wereldwijde marktleider voor buitenmachines en innovatieve oplossingen voor bos-, park- en tuinonderhoud. Het gamma omvat onder meer kettingzagen, heggenscharen, robotgrasmaaiers en zitmaaiers.

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beheert een integraal meetinstrument dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak inzichtelijk maakt.

Vragen?

Kijk bij veelgestelde vragen of stuur een mail naar groenestad@sweco.nl

groen-stad-favicon

Aanmelden Groene Stad Challenge 2.0

Het afgelopen jaar hebben we met diverse gemeenten gesproken over de doorontwikkeling van de Groene Stad Challenge. Op basis van deze gesprekken bereiden we een nieuwe opzet van de challenge voor: De Groene Stad Challenge 2.0.

In deze 2.0 versie gaan we meer inzichten delen, zoals Klimaatadaptie, Gezondheid en Biodiversiteit (waaronder de 3-30-300 regel). Daarnaast kunt u de KPI’s vanuit uw eigen beleid en programma’s gaan monitoren voor de lange termijn,  tot 2030 en verder.

Slimme filters geven tevens inzicht in specifieke openbare ruimten, zoals sportparken, bedrijventerreinen en scholen.

Tot slot hebben we een Community of Practice, waar gemeenten onderling hun best practices met elkaar delen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de 2.0 meld je dan nu aan!

Eerst een vraag? Stuur dan een mail naar groenestad@sweco.nl