groene stad challange

groene stad
challenge

Welke gemeenten
gaan de uitdaging aan?

Welke gemeenten gaan de uitdaging aan?

Groene steden en dorpen zijn essentieel om klimaatverandering op te vangen, biodiversiteit te herstellen en de gezondheid van burgers te bevorderen. Daarom dagen we alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021!

Iedereen wil groener, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? De Groene Stad Challenge zoekt dit uit en geeft op basis van data-analyses (o.a. satelliet, luchtfoto’s en BGT) diepgaand inzicht in die vragen. Vragen waar u als gemeente antwoord op krijgt zijn:

• Hoe groen is uw stad of dorp en hoe verhoudt dit zich tot andere dorpen en steden in Nederland?
• Hoe groen zijn de verschillende buurten in mijn stad of dorp?
• Hoe groen zijn de tuinen per buurt?
• Hoe groen is de openbare ruimte in mijn stad of dorp?
• Hoeveel m2 openbaar groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking?
• Waar bestaat het stedelijk groen uit in uw stad of dorp (lage vegetatie, struiken of bomen)?
• Hoe is de verdeling van het stedelijk groen (bomen, struiken en lage vegetatie) over de stad of uw dorp?
• Hoeveel m2 kroonoppervlakte aan bomen zijn er in mijn stad of dorp en hoe is dit verdeeld over de stad?
• Hoe gezond is dit stedelijk groen (op basis van NDVI)?

editie2021

Mag het nog wat groener?

De Groene Stad Challenge laat zien waar ‘genoeg’ groen is
en waar nog ruimte is voor meer groen

Waarom zou u als gemeente willen vergroenen?
Groen levert een belangrijke bijdrage aan veel van onze hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, het draagt bij aan de fysieke (verkoeling, afvangen fijnstof, geluidsreductie) en mentale gezondheid (o.a. stressreductie). Groen biedt ook letterlijk ruimte voor ontspanning en beweging. Veel, goed verbonden en afwisselend groen is dan weer een belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in de stad. Ook wordt groen gezien als een oplossing voor veel negatieve effecten van het veranderend klimaat (hittestress, wateroverlast en droogte). Tenslotte dragen bomen concreet bij aan het binden van CO².

En waar is dan ruimte voor meer groen?
Als je ziet welke positieve effecten (gezondheid, welzijn, bevorderen van biodiversiteit en klimaatadaptatie) aan ‘groen’ gelinkt kunnen worden, dan is iedereen het erover eens dat we meer groen moeten inpassen in onze steden en dorpen. De vraag is alleen; waar kan dit? Wij durven te stellen dat er genoeg ruimte is voor vergroening. Met deze challenge gaan wij dat voor u inzichtelijk maken. Op basis van de data krijgt u concreet handelingsperspectief om te vergroenen. Vragen waar u antwoord op krijgt zijn:

• Waar, hoeveel en welke categorie (1e, 2e of 3e) bomen kan ik toevoegen in mijn stad of dorp?
• Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden in mijn stad of dorp?
• Hoeveel zinloze verharding ligt er in mijn stad of dorp en in welke buurten is de potentie tot vergroening het grootst?
• Waar zijn kansrijke plekken om andere vormen van vegetatie toe te voegen?
• Welke parkeerplaatsen kan ik vergroenen?
• Waar kan ik groene verblijfsplekken toevoegen in mijn stad of dorp?

Groene Stad Challenge 2021

Hoe gaat de Groene Stad Challenge in zijn werk?

1

Gemeenten kunnen zich aanmelden, wij doen de rest. Met veel ervaring op het gebied van data, groen en kaartmateriaal hebben we alle kennis in huis om betrouwbare kennis te leveren.

3

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte worden de groenste stad en het groenste dorp van Nederland beloond met een award en een Husqvarna ondersteuningspakket voor lokale burgerinitiatieven. Ook ontvangen gemeenten met de grootste vergroeningspotenties aanmoedigingsprijzen. Deelnemers doen in 2022 en 2023 gratis automatisch mee.

“In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge 2021 biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners".

Wethouder P. de Beer gemeente Breda
Groene Stad Challenge 2021

Investering / resultaat

De kosten bedragen eenmalig € 2.500,- excl. BTW per gemeente.

Wanneer u zich inschrijft voor deze Groene Stad Challenge, ontvangt u gedurende drie jaar jaarlijks inzicht in de staat van het groen in uw gemeente.

Relatie groen en gezondheid
Steeds meer komt er aandacht voor de relatie tussen de hoeveelheid groen in de directe werk- en woonomgeving en onze gezondheid. Vanuit wetenschap worden er steeds meer inzichten gedeeld die ons bewust maken van deze relatie. Deze relatie wordt onderverdeeld in onze fysieke gezondheid en mentale gezondheid/ welzijn. Bij de fysieke gezondheid moet u dan denken aan de zuiverende en koelende werking van groen en dan met name bomen. Maar ook het dempen van geluid en het afvangen van fijnstof. Groen zorgt ook voor een betere mentale gezondheid, door de stressreducerende functie van groen. Alleen al uitkijken op groen heeft een positief effect op gezondheid en vermindert stressgerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen. Ook biedt groen kansen voor ontmoeting en zet het aan tot beweging. Kortom enorm veel positieve effecten van groen op onze gezondheid.

Inzicht!
Middels de challenge maken we inzichtelijk hoe het groen in de stad verdeeld is en hoeveel openbaar groen er per inwoner beschikbaar is. Dit geeft een indicatie of iedereen voldoende groen tot zijn beschikking heeft. Ook maken we inzichtelijk hoe groen de tuinen zijn, zodat daar gericht meer aandacht aan gegeven kan worden.

Relatie groen en biodiversiteit
De biodiversiteit holt de laatste jaren achteruit. Om deze achteruitgang stop te zetten en misschien zelfs om te keren moeten we zorgen voor meer leefgebied. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar het landelijk gebied en natuurgebieden, ook de stad biedt heel veel potentie. Nederlandse steden worden steeds belangrijker als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op het platteland, omdat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In het algemeen kan gezegd worden dat voor een hoge biodiversiteit het belangrijk is dat er voldoende groen is, dat dit goed verbonden is en dat er veel variatie in het groen is. Daarnaast draait biodiversiteit ook om de soorten en afwisseling daartussen. Helaas zijn veel steden en dorpen nog vrij eenzijdig ingericht, met veel van hetzelfde en veelal bomen en gras. Gelaagdheid in beplanting is ook belangrijk voor de biodiversiteit.

Inzicht!
We maken middels de challenge inzichtelijk hoe het groen verdeeld is en wat voor soort vegetatietypen er zijn. Waarbij we ook het groen in de tuinen meenemen. U krijgt als gemeente dus voor het eerst een echt compleet beeld van uw stad of dorp. Vanuit daar kunt u in combinatie met uw eigen inzichten, gericht gaan werken aan biodiverse steden en dorpen.

Relatie groen en klimaatadaptatie
Groen wordt steeds meer gezien als een belangrijke oplossing in ons vraagstuk om onze steden en dorpen aan te passen aan het veranderend klimaat. Dat is niet gek, want groen draagt in deze context bij aan het oplossen van diverse klimaatproblemen; hitte, wateroverlast en droogte. Groen zorgt voor verkoeling, het laat water infiltreren en houdt water (tijdelijk) vast. Met genoeg groen in de stad zijn onze dorpen en steden dus opgewassen tegen de weersextremen veroorzaakt door klimaatverandering.

Inzicht!
Middels de challenge analyseren we hoe groen verschillende buurten in uw stad of dorp zijn, kijkend naar particulier en openbaar groen. Ook maken we inzichtelijk waar de grote oppervlaktes met boomkronen zitten en waar deze juist ontbreken. Met de inzichten van de vergroeningspotenties en uw eigen stresstesten kunt u gericht gaan inzetten op vergroening op plekken waar dit nodig is. Denk aan plekken met wateroverlast of een hoge gevoelstemperatuur. Zo werkt u grondig en gericht aan een klimaatadaptieve stad of dorp.

  • Jaarlijks een objectief inzicht in het groen op wijk- en dorpsniveau binnen de bebouwde kom van uw gemeente gedurende drie jaar.
  • Inzicht in de vergroeningspotenties in uw gemeente met concreet handelingsperspectief.
  • Toegang tot het HUGSI-green platform. Dit biedt de mogelijkheid om kennis en best practices uit te wisselen met andere gemeenten en vergroot de zichtbaarheid, zowel nationaal als internationaal.
  • Ondersteuning, advies en kennis op het gebied van duurzaam aanleg en onderhoud van groen door drie gerenommeerde partijen.

De volgende gemeenten doen al mee:

  • Zwijndrecht
  • Breda
  • Zoeterwoude
  • Deurne

Meld u aan!

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

Lodewijk Hoekstra

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

De uitdagers

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied.

De Husqvarna Group is een wereldwijde marktleider voor buitenmachines en innovatieve oplossingen voor bos-, park- en tuinonderhoud. Het gamma omvat onder meer kettingzagen, heggenscharen, robotgrasmaaiers en zitmaaiers.

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beheert een integraal meetinstrument dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak inzichtelijk maakt.

Groene Stad Challenge 2021
groen-stad-favicon

Inschrijfformulier

Gegevens gemeente
Facturatiegegevens

Heeft u eerst een vraag? Stuur dan een mail naar info@groenestadchallenge.nl