Ruim 125 gemeenten gingen de uitdaging aan. Doe ook mee!

Ruim 125 gemeenten gingen de uitdaging aan. Doe ook mee!

Zo’n honderdvijfentwintig gemeenten en zes provincies hebben zich aangesloten bij de Groene Stad Challenge. Via deelname aan deze leuke challenge krijgen ze een analyse over de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. Daarmee kunnen ze aan de slag om de leefomgeving te vergroenen.  Dat is belangrijk, want groene steden en dorpen dragen bij  aan het opvangen van  de effecten van klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners.  Daarom daagt Lodewijk Hoekstra  ook alle overige gemeenten in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge. Doe mee!

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen uw gemeente. Zo wordt duidelijk waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgt u een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van uw gemeente.

groen-stad-favicon

Groenste Stad

 1. Assen
 2. Rijswijk
 3. Delft

 

Groenste Dorp

 1. Bloemendaal
 2. Huis Ter Heide
 3. Zoelen

 

Deze gemeenten doen al mee aan de Groene Stad Challenge!

Wethouders leggen uit waarom hun gemeente graag meedoet aan de Groene Stad Challenge

Op welke vragen geeft de Groene Stad Challenge antwoord?

Groene Stad Challenge voorbeeldrapportage
Voorbeeld van een pagina uit de nulmeting van de gemeente Breda. Klik op de afbeelding om naar hugsi.green te gaan

Deze gemeenten deden mee aan de Groene Stad Challenge 2021!

Mag het nog wat groener?

De Groene Stad Challenge laat  binnen uw gemeente zien waar het goed gaat en waar nog ruimte bestaat voor verbetering. Van grijs naar groen. Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden? Waar is ruimte voor bomen? In welke wijk ligt de meeste zinloze verharding? Waar kunnen  parkeerplaatsen vergroenen? Op basis van die inzichten kunnen onderbouwde beleidskeuzes en ambities worden gemaakt. Een jaar later komen we terug om te kijken hoe de vergroening vordert.

 

Groen levert een belangrijke bijdrage aan veel van onze hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, het draagt bij aan de fysieke (verkoeling, afvangen fijnstof, geluidsreductie) en mentale gezondheid (o.a. stressreductie). Groen biedt ook letterlijk ruimte voor ontspanning en beweging. Veel, goed verbonden en afwisselend groen is dan weer een belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in de stad. Ook wordt groen gezien als een oplossing voor veel negatieve effecten van het veranderend klimaat (hittestress, wateroverlast en droogte). Tenslotte dragen bomen concreet bij aan het binden van CO².

In het kader van deze challenge maken wij voor u inzichtelijk waar ruimte is voor meer groen. Op basis van de data krijgt u concreet handelingsperspectief om te vergroenen. Vragen waar u tevens antwoord op krijgt:

 • Waar, hoeveel en welke categorie (1e, 2e of 3e) bomen kan ik toevoegen in mijn stad of dorp?
 • Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden in mijn stad of dorp?
 • Hoeveel zinloze verharding ligt er in mijn stad of dorp en in welke buurten is de potentie tot vergroening het grootst?
 • Waar zijn kansrijke plekken om andere vormen van vegetatie toe te voegen?
 • Welke parkeerplaatsen kan ik vergroenen?
 • Waar kan ik groene verblijfsplekken toevoegen in mijn stad of dorp?


Voor een uitgebreide toelichting over de vergroeningspotenties klik hier

Hoe gaat de Groene Stad Challenge in zijn werk?

1

Gemeenten kunnen zich aanmelden via het formulier, wij doen de rest. Met veel ervaring op het gebied van data, groen en kaartmateriaal hebben we alle expertise in huis om betrouwbare inzichten te leveren.

3

Deelnemende gemeenten kunnen gratis lid worden van de Communities of Practice die de Koninklijke Vereniging Stadswerk en Stichting Steenbreek faciliteren rond het thema vergroening van stad en dorp. Bij deze bijeenkomsten staan kennis- en informatieuitwisseling centraal.

Doe ook mee!

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten voor gemeenten om meer inzicht te krijgen in de staat van het groen binnen de bebouwde omgeving. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!

Lodewijk Hoekstra

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

“In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners".

De uitdagers

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied.

De Husqvarna Group is een wereldwijde marktleider voor buitenmachines en innovatieve oplossingen voor bos-, park- en tuinonderhoud. Het gamma omvat onder meer kettingzagen, heggenscharen, robotgrasmaaiers en zitmaaiers.

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beheert een integraal meetinstrument dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak inzichtelijk maakt.

Vragen?

Kijk bij veelgestelde vragen of stuur een mail naar groenestad@sweco.nl

groen-stad-favicon

Inschrijfformulier

Inschrijf-formulier

Met dit formulier kunt u uw gemeente inschrijven voor de Groene Stad Challenge 2023

De kosten voor deelname in 2023 bedragen eenmalig € 5.000,- voor kleine gemeenten. Voor de 45 grootste gemeenten (zie deze lijst) bedragen de kosten € 10.000 (bedragen excl. BTW) per gemeente. Enkele provincies bieden de mogelijkheid (deels) bij te dragen in de kosten. Vraag er naar bij uw contactpersoon bij de provincie. 
Gegevens gemeente
Facturatiegegevens

Eerst een vraag? Stuur dan een mail naar groenestad@sweco.nl