Voortgang Monitoring in 2024

Alle gemeenten die zich in 2021 of 2022 hebben aangemeld aangemeld voor de Groene Stad Challenge hebben een uitgebreid rapport ontvangen met inzichten. Maar daar is het niet bij gebleven, want vervolgens hebben de experts van de Groene Stad Challenge al het groen van de deelnemers gemonitord. Binnenkort verschijnen de resultaten van deze monitoring. Zo krijgen gemeenten inzicht in de resultaten van hun vergroeningsacties en ontstaat wellicht een nieuwe ranking!

Planning van de monitoring

Medio maart 2024 ontvangt iedere deelnemer een voortgangsrapport met daarin de analyse van de ontwikkling van het groen (binnen de bebouwde kom).  Zoals de jaren hiervoor willen we ook een aantal awards uitreiken aan de best presterende gemeenten. De datum van de feestelijke bekendmaking van de awards wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Wat ontvangen gemeenten?

Zoals afgesproken monitoren we de ontwikkeling van de vegetatie in elke deelnemende gemeente, waarbij we op plaats- en buurtniveau de ontwikkeling van de vegetatie monitoren. Daarbij vergelijken we de vegetatie uit 2020 met de situatie in 2022. Zo ontstaat een verhelderend beeld en krijgen gemeenten inzicht in het resultaat van hun vergroeningsacties.

Waar zijn de gegevens te raadplegen?

Voor het raadplegen van de algemene gegevens kunnen gemeenten en geïnteresseerden wederom terecht op het openbare HUGSI platform. De specifieke gegevens op buurtniveau zijn alleen in te zien voor wie een account heeft aangemaakt op het HUGSI-platform. Zodra de nieuwe inzichten beschikbaar zijn, zullen wij deze koppelen in het HUGSI-platform en via deze site bekendmaken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of de Groene Stad Challenge in het algemeen? Stuur dan een mail naar groenestad@sweco.nl.

Interesse in deelname aan de Groene Stad Challenge? Schrijf je gemeente nu in voor de editie 2023!