Stadswerk organiseert ‘Community of Practice Groen in stad en dorp’

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland start in samenwerking met de Groene Stad Challenge een Community of Practice (CoP) rond het thema vergroening van de bebouwde leefomgeving. Kennisdeling, uitwisseling van ervaringen en praktische ondersteuning bij de gemeentelijke vergroeningsagenda’s staan hierbij centraal. Gemeenten die lid zijn van Stadswerk en deelnemers aan de Groene Stad Challenge worden uitgenodigd lid te worden van dit platform. Zo kunnen ze in gezamenlijkheid de noodzakelijke vergroening van de bebouwde leefomgeving versnellen.

Centrale rol gemeenten

De toekomst van onze leefomgeving is groen! Groen biedt beleidsmakers een breed palet aan mogelijkheden om sociale en fysieke doelen te bereiken. En daarin zijn grote stappen te zetten. Meer groen, beter groen en een rijkere natuur zijn nodig om in te kunnen spelen op opgaven als klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit en gezond (samen)leven. Het speelveld is veelzijdig. Er wordt veel kennis ontwikkeld, er ontstaan nieuwe uitvoeringstechnieken en het netwerk van betrokkenen groeit. Gemeenten hebben hierin een centrale rol, daarom is samenwerking en kennisdeling van groot belang. De CoP ‘Groen in stad en dorp’ biedt gemeenten een platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren én in samenhang de vergroening hoog op de beleidsagenda te zetten. 

Stadswerk en Groene Stad Challenge
Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte werd de Community of Practice bekendgemaakt. Op de foto, van links naar rechts: Marcelle Verhoeven (Stadswerk), Joeri Meliefste (Sweco), Maarten Loeffen (Stadswerk), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Wim van Veldhuizen (Husqvarna)

Resultaten Groene Stad Challenge bieden gespreksstof

Net als bij de andere Communities of Practice die Stadswerk organiseert zal het eigenaarschap van de CoP liggen bij de deelnemende gemeenten. De deelnemers bepalen samen de inhoudelijke agenda en de vergaderfrequentie. Steeds staat de onderlinge informatie-uitwisseling rond het groen centraal. De uitkomsten van de Groene Stad Challenge geven inzicht en kunnen een leidraad bieden om te komen effectieve vergroening. De bijeenkomsten bestaan voor het grootste deel uit digitale bijeenkomsten, gecombineerd met werkbezoeken aan praktijkvoorbeelden (mits de coronaregels dat toestaan). Deelname aan de CoP is kosteloos voor leden van Stadswerk en deelnemende gemeenten aan de Groene Stad Challenge. De CoP start in januari 2022. Aanmelding via info@stadswerk.nl

Koninklijke Vereniging Stadswerk

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt al ruim 100 jaar aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen.

De Groene Stad Challenge

De Groene Stad Challenge verzamelt op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen elke gemeente in Nederland. Gemeenten die deelnemen aan de challenge krijgen inzicht in de plaatsen waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties binnen de gemeente aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgen deelnemers een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van hun gemeente. De volgende gemeenten hebben zich reeds aangemeld: Apeldoorn, Breda, Bunnik, Deurne, Diemen, Dordrecht, Enschede, Helmond, Hilversum, Maassluis, Neder-Betuwe, Oss, Ouder-Amstel, Raalte, Rijswijk, Tilburg, Uden, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Vught, Waalwijk, West Betuwe, Westland, Zoeterwoude en Zwijndrecht.

 

Als gemeente of provincie deelnemen aan de Groene Stad Challenge 2.0? Schrijf je nu in voor de volgende editie!