Provincie Zuid-Holland steunt Groene Stad Challenge

Zuid-Holland steunt Groene Stad Challenge

Ook de provincie Zuid-Holland zet in op vergroening van de leefomgeving. Daarom steunt de provincie het initiatief voor de Groene Stad Challenge. Vanuit de Groene Cirkel Groene gezonde stad in oprichting, waarin partijen krachtige coalities vormen voor de radicale vergroening van de steden, stelt de provincie 25.000 euro beschikbaar om 20 gemeenten te ondersteunen in de deelname.

Groeiend netwerk van groene steden

Gemeenten die deelnemen aan de Challenge worden drie jaar gemonitord in hun vergroening en krijgen advies hierover. Gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig): “Meer groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Daarom maken we daar werk van, samen met onze partners zoals gemeenten. Deze bijdrage geeft hier een extra impuls aan. Op naar een groeiend netwerk rondom gezonde, groene steden.” “Door tijdens de challenge te monitoren kunnen we gemeenten optimaal ondersteunen bij het vergroenen van de leefomgeving. Ook bij diverse grote binnenstedelijke bouwopgaven.”, vult gedeputeerde Anne Koning (Wonen) aan.

Zoeterwoude geeft goede voorbeeld

De Zuid-Hollandse gemeente Zoeterwoude heeft zich als een van de eerste gemeenten opgegeven voor de challenge. Wethouder Ruud Bouter vertelt waarom: “We hebben de ambitie om te behoren tot de top-20 van groenste gemeenten van Nederland. De groene leefomgeving is een belangrijk onderdeel van deze doelstelling. We zetten in op vergroening van de openbare ruimte én van particuliere tuinen. Dat heeft een positief effect op onze CO2-uitstoot, op klimaatadaptatie en op de gezondheid en de geluksbeleving van onze inwoners. Ik wil graag alle andere gemeenten uitdagen om mee te doen met de Groene Stad Challenge. Vanwege de toename van de verstedelijking is het echt heel erg belangrijk dat we gaan vergroenen. En daar hebben we alle gemeenten, bedrijven en inwoners bij nodig!” 

Naast Zoeterwoude hebben ook de Zuid-Hollandse gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Rijswijk, Maassluis en Westland zich al aangemeld voor de challenge. De provincie Zuid-Holland daagt alle andere gemeenten in de regio uit om zich in te schrijven voor de tweede inschrijfronde van de Groene Stad Challenge zodat zij ook kunnen profiteren van de inzichten en kennis die de Groene Stad Challenge oplevert.

Ook rest van Nederland vergroent

Een brede diversiteit aan gemeenten uit het hele land, waaronder grote steden als Breda, Hilversum, Enschede en Apeldoorn heeft zich inmiddels opgegeven voor deelname aan de challenge. Maar juist ook voor kleinere gemeenten is meedoen zeer interessant. Alle deelnemers worden drie jaar lang gemonitord en ontvangen inzichten met betrekking tot de mate van vergroening én hun vergroeningspotenties. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 22 en 23 september in de Jaarbeurs Utrecht, zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt. In januari 2022 volgt de bekendmaking van de ‘Groenste stad of dorp van Nederland’.

De volgende gemeenten hebben zich reeds aangemeld: Apeldoorn, Breda, Bunnik, Deurne, Diemen, Dordrecht, Enschede, Helmond, Hilversum, Maassluis, Neder-Betuwe, Ouder-Amstel, Raalte, Rijswijk, Tilburg, Uden, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Vught, Waalwijk, West Betuwe, Westland, Zoeterwoude, Zwijndrecht.

Inschrijven

Gemeenten kunnen zich t/m 15 oktober inschrijven voor de tweede ronde van de Groene Stad Challenge. De Groene Stad Challenge wordt georganiseerd door Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel.

Interesse in deelname aan de Groene Stad Challenge? Schrijf je gemeente nu in voor de editie 2023!